Innowacja regionalna w IV e

Plakat  Klasa 4e przystąpiła, w ramach prowadzonej w tej klasie innowacji regionalnej, do projektu edukacyjnego realizowanego przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zatytułowanego „Opowieści o Irenie Sendlerowej”. Celem projektu jest popularyzacja historii i upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów oraz budowanie postaw prospołecznych i pro obywatelskich. Uczniowie klasy 4e zostaną w ramach tego projektu zapoznani przez nauczyciela historii z książką Anny Czerwińskiej – Rydel pt: „Listy w butelce – opowieści o Irenie Sendlerowej”. Zostanie z dziećmi obejrzany film o w/w bohaterce pt: „Dzieci Ireny Sendlerowej”.

Uczniowie klasy 4e  wezmą następnie  udział w warsztatach historycznych zorganizowanych w ramach tego projektu przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych pt: Losy Ireny Sendlerowej. Opowieść o życiu w getcie i ratowaniu dzieci. Po całym cyklu tych działań uczniowie będą mogli też wziąć udział w konkursie plastycznym, przygotowanym dla ich grupy wiekowej a mianowicie: Wykonaj maskotkę dla dziecka z getta.