Nietypowa lekcja

Nietypowa lekcja, czyli próba odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego miłość wciąż nas fascynuje i inspiruje?”

W klasach VII na lekcjach języka polskiego został zrealizowany projekt edukacyjny pod hasłem: Dlaczego miłość wciąż nas fascynuje i inspiruje? Opiekunkami działań projektowych były nauczycielki – polonistki: p. A. Balcerska, p. E. Rokoszewska i p. K. Zawora.

W dniu 10 kwietnia 2018r. uczniowie klas VII wraz z wychowawcami i nauczycielkami
języka polskiego spotkali się na podsumowaniu projektu.

Uczestnicy projektu, zgodnie z założonymi wcześniej celami, mieli możliwość rozwijania zainteresowań literackich poprzez zaznajomienie się z dziejami miłości bohaterów literackich i filmowych, poznanie związków literatury ze sztuką, a także rozwijanie swoich umiejętności aktorskich, recytatorskich, plastycznych oraz informatycznych.

Uczniowie klas VII zaprezentowali fragmenty dzieł literackich, m.in. „Ślubów panieńskich”
i „Zemsty” A. Fredry, „Romea i Julii” W. Szekspira, prace plastyczno-językowe poświęcone frazeologizmom i symbolom miłości, a także prezentacje multimedialne ukazujące motyw miłości w malarstwie, rzeźbie, filmie i w piosence.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy aktywnie zaangażowali się w realizację projektu.

{gallery cols=2 }artykuly/2018/20180410_ania{/gallery}