HUBALOWA - LEGENDA

HUBALOWA - LEGENDA

„I przetrwa legenda Twa w pieśni”

30 kwietnia jest w naszej szkole dniem wyjątkowym. Uroczyście obchodzimy Święto Patrona. Strofami poezji i pieśnią uczciliśmy również w tym roku pamięć majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Akademia była okazją do wspomnień o bohaterskich czynach naszego Patrona. Przypomniała uczniom, jak ważną rolę odegrał major Henryk Dobrzański w dziejach historii narodu polskiego. Wiersze przeplatane występem szkolnego chóru oraz nastrojowe wykonanie „Hubalowej legendy” dostarczyły nam wielu wzruszeń.

Galeria

Linki

 

 

 


 

Programy:
 Aby dowiedzieć się więcej należy kliknąć
na wybrane logo

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kronika filmowa