Stop cyberprzemocy!

Mobbing w sieci to zjawisko nowe, przybierające na sile szczególnie mocno
w ostatnich latach. Polega ono na psychicznym znęcaniu się nad innymi
z użyciem nowoczesnych mediów takich jak: telefon, komputer z dostępem
do internetu. Zjawisko to określa się mianem cyberprzemocy. Jest to przemoc
z użyciem technologii informatycznych i komunikacyjnych. Aby uczulić na
to zjawisko najmłodszych uczniów naszej szkoły, 15 marca dla uczniów oddziałów 1-3 zorganizowany został w tym celu happening. Podczas tego wydarzenia uczniowie wspólnie dzielili się wcześniej zdobytą wiedzą na temat bezpieczeństwa w sieci. Tego dnia, w czasie zajęć z wychowawcami dowiedzieli się szczegółowo, w jaki sposób przejawia się cyberprzemoc. Zostali poinstruowani jak postępować, i do kogo się zwrócić w przypadku zetknięcia się z tym zjawiskiem. Każdy oddział zaprezentował wykonany wspólnie plakat, który był podsumowaniem zdobytej na ten temat wiedzy.

 

{gallery cols=2 }artykuly/2019/20190315_t{/gallery}