Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielka z naszej szkoły Dorota Nowak została uhonorowana nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia na rzecz rozwoju oświaty i wychowania młodego pokolenia.. Podczas uroczystości, która odbyła się 16 października 2017r. w Urzędzie Miasta Łodzi nagrodę wręczyła Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. W trakcie tej samej uroczystości nagrodę odebrała Elżbieta Plesińska, która od początku bieżącego roku szkolnego dołączyła do kadry pedagogicznej naszej szkoły.