Informacje o projekcie

 

 

 

W tym roku nasza szkoła przystąpiła do projektu Szkoła z Klasą 2.0. Pierwszym zadaniem naszych uczniów było stworzenie szkolnego regulaminu, który będzie określał zasady korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjno ? technologicznych w uczeniu się.
W tym roku szkolnym nasza klasa po raz pierwszy przystąpiła do krajowego projektu Szkoła z klasą 2.0. Głównym celem programu jest wypracowanie zasad, jakimi będzie się posługiwał młody człowiek (uczeń naszej szkoły) korzystający z nowoczesnych technologii informacyjno ? komunikacyjnych (będziemy używać skrótu TIK ? technologia informacyjno ? komunikacyjna).
Kluczem do skutecznego stosowania nowych technologii w szkole są nauczyciele, którzy dostaną wsparcie metodologiczne od ekspertów w tej dziedzinie oraz będą mieli dostęp do przykładów praktycznych rozwiązań edukacyjnych.
W naszych działaniach będziemy się posługiwać metodą projektów edukacyjnych. W tym celu będziemy wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjno ? komunikacyjne, dzięki którym nasi uczniowie będą mogli zastanowić się i wymyślić, jak telefony, komputery, Internet oraz inne urządzenia mogą pomóc w nauce, pobudzić wyobraźnie oraz stawiać pytania i hipotezy. Aby taki sposób nauki mógł być zastosowany w naszej szkole potrzebne są nie tylko urządzenia, ale wypracowanie zasad i pomysłów, jak uczyć i komunikować się za pomocą TIK.


Co nas czeka w związku z przystąpieniem do programu?
W I semestrze naszym zadaniem było stworzenie KODEKSU 2.0, który będzie zbiorem naszych zasad korzystania z TIK, które będą opracowane w toku debat klasowych i szkolnych. W naszej szkole odbędzie się debata szkolna, na której będą zaproszeni przedstawiciele wszystkich klas. Wynikiem debaty będzie stworzenie szkolnego kodeksu, opartego na powstałych już kodeksach klasowych.
W II semestrze będziemy pracować metodą projektów edukacyjnych. W projektach będzie wykorzystywali TIK. Nauczyciele biorący udział w projekcie ze swoimi klasami zrealizują zajęcia, w których będą wykorzystywali wybrane narzędzia i programy dostępne w naszej szkole.

Poniżej zaprezentujemy Państwu Kodeks 2.0, jaki stworzyła klasa 2a. Kodeks ten stworzyli uczniowie, którzy wzięli udział w klasowej debacie.
Więcej informacji o Szkole z klasą 2.0 można znaleźć pod adresem: http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero