Projekt „ Bajka do potęgi”

W październiku klasy: IVC, IVD, IVE z p. Oziemską; IVA, IVB, VB, VIB, VIC
z p.Krawczyk i VA, VIA z p. Wagner, uczestniczyły w zajęciach, na terenie zaprzyjaźnionej Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Bałuty, Filia nr 11.w ramach projektu mFundacji "Bajka do potęgi"- uczymy się matematyki z bohaterami znanych bajek. Głównym celem projektu jest popularyzacja matematyki wśród młodzieży. Nasi uczniowie wysłuchali znane bajki: „Jaś i Małgosia”, „ Czerwony Kapturek” i „ Królewna Śnieżka”, w które wplecione zostały zadania matematyczne dostosowane dla danej klasy. Autorem zadań w ramach projektu była nauczycielka naszej szkoły p. Małgorzata Wagner. Bajki w bibliotece zostały zaprezentowane techniką japońskiego teatrzyku Kamishibai. Do zilustrowania treści matematycznych panie bibliotekarki wykorzystały: tangram matematyczny, układ współrzędnych, centymetr, wagę, ilustracje matematycznych postaci z bajek. Uczniowie
z wielkim zaangażowaniem próbowali pomóc bohaterom , rozwiązując różnorodne zadania. Przekonali się, że matematyką można się bawić, a przy okazji była to bardzo ciekawa forma powtórzenia wiadomości. Na zakończenie wszystkie dzieci wykonały rysunek sceny
z wybranej przez siebie znanej bajki, przedstawiając go za pomocą figur geometrycznych, liczb, symboli matematycznych... Na najciekawsze prace czekają nagrody :)

{gallery cols=2 }artykuly/2018/20171115_bnp{/gallery}