Dzień komiksu

Dzień komiksu- to hasło, które przyświecało wystawie i zajęciom na temat  historii tego rodzaju literatury. Początkowo zainteresowaniem cieszyła się jedynie wystawa, na której można było oglądać komiksy z lat 70. 
Cykl zajęć poświęcony historii tego rodzaju literatury zainteresował uczniów  
w takim stopniu, że z Dnia komiksu, powstał Tydzień komiksu. Do biblioteki napłynęło wiele prac plastycznych zarówno młodszych, jak i najstarszych uczniów.  
27 kwietnia wystawione zostały prace plastyczne wykonane przez dzieci, było to swoistego rodzaju uwieńczenie Dnia komiksu w naszej szkole.