Godziny pracy biblioteki

W roku szkolnym 2019/2020 biblioteka pracuje w następujących godzinach:

  

poniedziałek  

9:00 - 15:00

wtorek   9:00 - 15:00
środa   dzień bez wypożyczeń
czwartek   9:00 - 15:00
piątek   9:00 - 15:00

Biblioteką zarządza p. Anna Bartoszewicz