Książki naszych marzeń

W naszej szkole realizowany jest Rządowy Program ?Książki naszych marzeń?, którego głównym celem jest promowanie literatury dla dzieci i młodzieży oraz przygotowanie uczniów do odbioru utworu literackiego. Ponadto wzbogacenie księgozbioru bibliotecznego o pozycje chętnie czytane i rozwijające zainteresowania dzieci.
W październiku rozpoczął się cykl zajęć, podczas których uczniowie klas 4-6 prezentują fragmenty ulubionych książek młodszym kolegom i koleżankom.