Biblioteka szkolna również dla rodziców

Szanowni Państwo!
Biblioteka szkolna dostępna jest również dla rodziców. Zapraszam do zapoznania się z zasadami korzystania z księgozbioru bibliotecznego.

Zasady korzystania z wypożyczalni przez rodziców

 1. Czas pracy wypożyczalni dla rodziców: poniedziałek ? piątek w godz. 14.00 -15.00.
 2. Rodzice korzystający z zasobów biblioteki zobowiązani są do okazania aktualnego dowodu osobistego.
 3. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.
 4. Dokonując wypożyczeń lub zwrotów książek należy podać swoje imię i nazwisko.
 5. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni. 
 7. Czas wypożyczenia książki może zostać przedłużony na prośbę czytelnika, jeżeli nie ma na tę książkę zapotrzebowania.
 8. Czytelnik, który ma nieoddaną w terminie książkę, nie może korzysta z księgozbioru.
 9. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy wypożyczać innym osobom.
 10. W razie zniszczenia lub zgubienia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub nowszego wydania.
 11. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych materiałów.
 12. W wypożyczalni obowiązuje zakaz jedzenia, picia i prowadzenia głośnych rozmów.
 13. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do końca maja.
 14. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu biblioteki i stosowania się do zawartych w nim postanowień. 
 15. Rodzice wyrażający chęć podzielenia się swoją pasją, wiedzą z uczniami, proszeni są o zgłaszanie się do nauczyciela bibliotekarza codziennie w godz. 13.00-15.00.