Program Rozwoju Czytelnictwa w roku szkolnym 2017/2018.

Działania zaplanowane w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku szkolnym 2017/2018.

ksiazki ;-)

Spotkania z ciekawymi ludźmi  z dziedziny literatury, pracującymi na co dzień ze słowem pisanym.
Akcja  czytelnicza  „Magiczny świat książek”- czytelnicze środy.
Gra interaktywna „Pociąg do czytania”- X 2017.
„Las Przyjaźni” II 2018.
„Dzień panowania króla Juliana” IV 2018.
„W świecie książek” - konkurs plastyczny- II 2018.
Dzień komiksu – 29 listopada 2017.
Dzień książki popularnonaukowej- grudzień 2017.
Mój ulubiony bohater literacki – klasy I-III – grudzień 2017.
Kącik ciekawej książki dla klas I-VII- X 2017-V 2018.
Współpraca z okolicznymi przedszkolami – IV 2018.
Wycieczki do Muzeum Książki.
Współpraca z Domem Pomocy Społecznej.