INTERDYSCYPLINARNY KONKURS CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM

Zespół nauczycieli przedmiotów ścisłych zorganizował „Interdyscyplinarny konkurs czytania ze zrozumieniem dla klas VII –VIII”. Celem konkursu było stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnych umiejętności właściwego odczytywania, analizowania i interpretowania informacji z tekstów, schematów, rysunków, wykresów. Konkurs łączył zadania z matematyki
i przedmiotów przyrodniczych. Dodatkowym elementem konkurencyjności był czas rozwiązania wielu zadań w 45 minut i
uzyskanie najlepszego wyniku punktowego.

Najlepszymi w czytaniu ze zrozumieniem okazali się:

  1. Piotr Panek z klasy VIIIB
  2. Iga Olczyk z klasy VIIIA
  3. Maciej Łuckiewicz z klasy VIIIB

 

Gratujemy zwycięzcom sukcesu, a pozostałym odwagi w mierzeniu się z własnymi siłami.