Procedura bezpieczeństwa w okresie epidemii koronawirusa