Zawody oczyma klas I - III

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej poznają dokładniej wybrane zawody. Oto jak je postrzegają.