Film - egzamin

Kuratorium Oświaty w Łodzi przesyła link do strony z filmami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty.

 https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k&list=PLiVdCrg1BnC8A94XifRNekMS5lLiZFQaf&index=1