Zarządzenie Kuratora Oświaty w Łodzi dotyczące terminów rekrutacji do szkół ponadpodstwowych