Zarządzenie Kuratora Oświaty w Łodzi dotyczące terminów rekrutacji do szkół ponadpodstwowych

 

 

 

 

2019/20190204_egz