„ Bezpieczn@ więź”

Bierzemy udział w Kampanii profilaktycznej kierowanej do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz najstarszych klas szkół podstawowych

„ Bezpieczn@ więź”

zorganizowanej przez Komendę Miejską Policji
oraz Akademię Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk

Kampania trwa od 6 lutego do 23 marca 2018 r.

Celem kampanii jest uwrażliwienie uczniów, rodziców, pedagogów na zagrożenia w sieci Internet zwłaszcza na zjawiska cyberprzemocy i uwodzenia w sieci.