Zebrania i konsultacje dla rodziców 10 grudnia 2019 r. godz. 18.00

 

 

 

Nauczyciele, którzy nie są wychowawcami pełnią dyżur dla rodziców w godz. 17.30 – 19.30 w pokoju nauczycielskim.

Oddział

Forma spotkania

Sala

IA

zebranie

17

IB

konsultacje

18

IC

zebranie

20

IIA

konsultacje

15

IIB

konsultacje

19

IIIA

konsultacje

28

IIIB

konsultacje

17

IVA

konsultacje

32

IVB

zebranie

29

VA

konsultacje

23

VB

konsultacje

Pokój n-li wf

VC

konsultacje

43

VE

konsultacje

42

VIA

zebranie

s. 41 godz.17.00

VIB

konsultacje

26

VIC

konsultacje

30

VID

konsultacje

31

VIIA

konsultacje

35

VIIB

konsultacje

38

VIIIA

konsultacje

39

VIIIB

konsultacje

36

VIIIC

konsultacje

40

 

Dyżur psychologa szkolnego w godz. 17.30 – 19.30

 w pokoju nr 33.