Styczniowe Zebrania z Rodzicami

Klasy I-V wywiadówki śródroczne. Podsumowanie I półrocza - 08.01.2020 r. (środa)

Klasy VI- VIII wywiadówki śródroczne. Podsumowanie I półrocza -09.01.2020 r. (czwartek)