Nauczanie zdalne

Rodo

Wchodząc na naszą stronę akceptujesz politykę ochrony danych osobowych RODO czytaj więcej

 

Nauczanie zdalne

Działając zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020r. poz. 493ze zmianami ) z dniem 25 marca w Szkole Podstawowej nr 3 w Łodzi rozpoczęliśmy naukę zdalną z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Praca będzie się odbywała na zasadach zaproponowanych w poprzednim tygodniu.

Plan lekcji oraz realizowany materiał jest dostosowany do możliwości dzieci i warunków prowadzenia nauki w tej formie.

Zorganizowana jest również zdalna pomoc nauczycieli w formie konsultacji dla dzieci i rodziców. Sposób i formę kontaktu należy ustalić z danym nauczycielem. (e-dziennik, e-mail, telefon, komunikator itp.)

Informujemy, że konsultacje nauczycieli dla uczniów i rodziców odbywają się w ramach godzin ujętych w planie lekcji oraz dodatkowo w wyznaczonych w harmonogramie terminach.

W klasa I-III oprócz nauczycieli uczących, pomoc można również uzyskać u dyżurujących  wychowawców świetlicy.

Pedagog, psycholog, nauczyciele specjaliści pełną dyżury w godzinach pracy lub w inny sposób indywidualnie ustalony z osobami zainteresowanymi. (e-dziennik, e-mail, telefon, komunikator itp.)

 

Prosimy o to, aby przy nauczaniu zdalnym zwrócić uwagę na higienę pracy uczniów
 przy komputerze oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.

 

 

 

Mamy również kilka praktycznych rad dla naszych uczniów.

 

    Zawsze rano wstawaj o tej samej porze, tak abyś zdążył zjeść śniadanie przed rozpoczęciem nauki

    W danym dniu wykonaj tylko te zadania, które są zgodne z nowym planem lekcji.

  To od Ciebie zależy jaki czas poświęcisz na zrealizowanie danego tematu (możesz zrobić temat w 20 minut, a możesz poświęcić nawet godzinę, czy więcej).

  Pomiędzy lekcjami rób przerwy (15 min – mogą być to ćwiczenia zadań z wychowania fizycznego).

 W trakcie ujętej w planie lekcji oraz wyznaczonych godzin konsultacji możesz zwrócić się  o pomoc do nauczyciela w ustalony z nim sposób.

Linki

 

 

 


 

Programy:
 Aby dowiedzieć się więcej należy kliknąć
na wybrane logo

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kronika filmowa

Deklaracja dostępności

" Do końca roku 2020 strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych".