Łódź Przeciw Przemocy

Szanowni Państwo,

Epidemia koronawirusa oraz związany z nim przymus odosobnienia zintensyfikowały zjawisko przemocy domowej. Izolacja społeczna, przebywanie na niedużej powierzchni, niepewność finansowa oraz nasilający się lęk o przyszłość zdecydowanie wzmagają zjawisko. Pojawia się wiele emocji, z którymi trudno sobie poradzić. Lęk, strach, wszechobecne poczucie zagrożenia, niepewność, utrata kontroli, napięcie emocjonalne i stres wynikający z najnowszych doniesień medialnych to tylko niektóre z impulsów wywołujących agresję u osób dorosłych. Sprawcy przemocy czują się również bardziej bezkarni, bo możliwości bezpośredniej pomocy osobom doświadczającym krzywdy, są ograniczone.
Na stronę UMŁ powstałą kampania informacyjna Łódź Przeciw Przemocy. Linki do strony zawierającej informacje o tym jak przeciwdziałać przemocy w tym szczególnie trudnym dla wszystkich czasie:

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/coronavirus-covid-19/lodz-przeciw-przemocy/

 Bardzo ważna jest także rekomendowana procedura podejmowania interwencji w sprawie dziecka krzywdzonego w okresie epidemii:

https://fdds.pl/wp-content/uploads/2020/04/Interwencja-na-rzecz-dziecka-krzywdzonego-w-okresie-epidemii.pdf?fbclid=IwAR1zbzS4jscSPj5UZ8AOxS8NNUgQQf7m5J6z_hji_IPEcrlv5HzLOZmppM8