Problem z office 365

W przypadku pojawienia się takiego komunikatu proszę nic nie robić tylko poczekać WIĘCEJ NIŻ 10 MINUT.

Po tym czasie zamknąć przeglądarkę i zalogować się ponownie.
Jeśli komunikat się pojawi ponownie należy spróbować raz jeszcze  po upływie MINIMUM GODZINY.