Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

Prezentacja - najważniejsze informacje

czytaj więcej

https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r--regulacje-prawne