ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

JAK WPROWADZIĆ ZGŁOSZENIE

https://uml.lodz.pl/files/public/user_upload/
Rejestracja_zgloszenia_do_szkoly_obwodowej.mp4

JAK WPROWADZIĆ WNIOSEK

 https://uml.lodz.pl/files/public/user_upload/
Rejestracja_wniosku_do_szkoly_podstawowej.mp4

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK DZIECKA Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DO ODDZIAŁU INTEGRACYJNEGO

 https://uml.lodz.pl/files/public/user_upload/
Rejestracja_dziecka_z_orzeczeniem_o_potrzebie_ksztalcenia_specjalnego.mp4

 

Więcej informacji w zakładce Rekrutacja 20/21