Zapisy do świetlicy 2020/2021

 

Szanowni Rodzice,

w celu zapisania dziecka do świetlicy na rok szkolny 2020/2021 prosimy o pobranie, wypełnienie i podpisanie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy” oraz „Upoważnienia do odbierania dziecka ze świetlicy”.

Przypominamy, iż osoby, które Państwo upoważnią do odbierania swojego dziecka ze świetlicy muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie i podpisanie „Zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze świetlicy”.

Dokumenty znajdują się pod linkiem:

1. „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”

2. „Upoważnienia do odbierania dziecka ze świetlicy”.

3. „Zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze świetlicy”.

Wypełnione dokumenty prosimy umieścić w podpisanej kopercie (imię i nazwisko dziecka, klasa, do której będzie uczęszczać) i złożyć do pojemnika z napisem: „Zapisy do świetlicy”, który znajduje się w holu na parterze szkoły. Termin składania dokumentów do dnia 1 września 2020r.

W roku szkolnym 2020/2021 ulegają zmianie godziny pracy świetlicy szkolnej. W tym roku będzie ona czynna w godz. 6:30-17:00.