Program eTwinning - Europejska społeczność szkolna

"eTwinning" to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach. 

"eTwinning" poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

W naszej szkole jest obecnie realizowany projekt eTwinning "Friends above all", oparty na współpracy szkół z Grecji, Francji, Rumunii, Litwy, Turcji i Polski. Uczniowie wykonują zadania w oparciu o historię "The Rainbow Fish",  z której wysnuwa się morał, że dzielenie się z innymi oraz przyjaźń to bardzo ważne wartości w życiu każdego człowieka. Uczniowie klas 3d i 3e przygotowywali prezentacje multimedialne, wykonywali prace plastyczne i "tęczowe rybki", które wysyłane były do poszczególnych szkół.

{gallery cols=2 rows=2}artykuly/2016/etwinning{/gallery}