Mały Mistrz trzyma formę

W naszej szkole cały czas realizujemy Program Ministerialny ?Mały Mistrz?, który skierowany jest do dzieci z klas I-III szkółLogo Mały Mistrz podstawowych, a jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy. Uczniowie klas młodszych zdobywają ciągle nowe sprawności sportowe, by w przyszłości zaowocowało to chęcią do ćwiczeń fizycznych i prowadzenia zdrowego trybu życia, gdzie sport jest jego ważnym elementem. Metoda ?Małego Mistrza? zapewnia dużą różnorodność proponowanych form aktywności ruchowych. Nauczyciele wykorzystują narzędzia pozwalające im na utrzymanie wysokiej atrakcyjności zajęć dzięki możliwości wyboru sposobu prowadzenia zajęć uwzględniającego sześć głównych sprawności wprowadzanych poprzez 15 promowanych dyscyplin sportowych. Tylko patrzeć jak będziemy w przyszłości zbierać tego owoce może nawet na arenach międzynarodowych.

Główne cele programu "Mały Mistrz":
1. Poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III;
2. Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w planowaniu
    i prowadzeniu zajęć  wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej;
3. Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą
    programową;
4. Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III;
5. Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów;
6. Zachęcenie uczniów do nowych form aktywności fizycznej;
 

{gallery cols=2}artykuly/2016/24032017_malymistrz{/gallery}