Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 powstała w roku 2000 w wyniku połączenia dwóch szkół - SP nr 50 i SP nr 183. Szkoła rozpoczęła działalność w budynku dawnej "Pięćdziesiątki" przy al. Harcerzy Zatorowców 6


Kadrę pedagogiczną nowej placówki stanowili nauczyciele z połączonych szkół pod dyrekcją Pani mgr Anny Czerepińskiej - Muzolf i wicedyrektora Pani mgr Romualdy Szymczak.

W roku 2003 szkoła przyjęła imię - majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" - dawnego patrona SP nr 183.


Obecna kadra pedagogiczna podtrzymuje tradycje szkolne. Przygotowując uroczystości szkolne i państwowe wraz z dziećmi kładzie nacisk na zachowanie tradycji, wychowanie w duchu patriotyzmu i tożsamości narodowej.