Zapisy na obiady

  

 

 

=====================================

W dniu 14 października nie ma obiadu

=====================================

 

Zgodnie z Regulaminem stołówki szkolnej rezygnację z obiadów oraz wszelkie nieobecności uczniów na obiadach należy zgłaszać do sekretariatu szkoły. 

Harmonogram wpłat oraz koszt obiadów w okresie IX - XII 2019 r.

 

wrzesień 2019           18 obiadów x 5,00 = 90,00 zł płatne do 10.09.2019 r.

październik 2019      22 obiady x 5,00 = 110,00 zł płatne do 30.09.2019 r.

listopad 2019           19 obiadów x 5,00 = 95,00 zł płatne do 31.10.2019 r.

grudzień 2019         15 obiadów x 5,00 = 75,00 zł płatne do 30.11.2019 r.

 

 

Wpłaty należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto szkoły

nr konta: 70 1560 0013 2030 6426 5000 0007

z podaniem na przelewie imienia i nazwiska dziecka, klasy oraz miesiąca,

za który jest dokonywana wpłata

 

Prosimy zapoznać się z nowym regulaminem stołówki szkolnej.

 

Legenda do alergenów

1.Zboża zawierające gluten
2.Skorupiaki i produkty pochodne
3.Jaja i produkty pochodne
4.Ryby i produkty pochodne
5.Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne
6.Soja i produkty pochodne
7.Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
8.Orzechy
9.Seler i produkty pochodne
10.Gorczyca i produkty pochodne
11.Nasiona sezamu i produkty pochodne
12.Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców;
13.Łubin i produkty pochodne
14.Mięczaki i produkty pochodne