Opieka medyczna

Prosimy zapoznać się z informacjami

jak walczyć z wszawicą

http://brpd.gov.pl/sites/default/files/2017_12_28_wyst_dyrektorzy.pdf

 

Opiekę medyczną nad uczniami od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9:15-12:15 
sprawują panie pielęgniarki 
z NZOZ "Medycyna-Grabieniec".

  • Udzielamy pomocy medycznej w przypadkach nagłych urazów, złego samopoczucia uczniów.
  • Wykonujemy testy przesiewowe do badań profilaktycznych lekarskich.
  • Przeprowadzamy planową kontaktową fluoryzacje zębów uczniom.
  • Realizujemy zagadnienia dotyczące zachowań prozdrowotnych.