Adresy poradni

Pomoc psychologiczno?pedagogiczną oraz diagnostyczną udzielają uczniom naszej szkoły poradnie:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łodzi
ul. Hipoteczna 3/5
Tel. 42 651-36-52
42 651-49-72
http://www.ppp1lodz.pl/

 

Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii
ul. Hipoteczna 3/5
Tel. 42 653-76-75
http://www.spwrit.pl/