Uzależnienia

Uzależnienie od komputera, tabletu i Internetu

materiały szkoleniowe dla rodziców


Co powinno zaniepokoić w zachowaniu dziecka?

 • czas spędzony przy komputerze/ konsoli dominuje nad innymi aktywnościami, np. spotkaniami ze znajomymi, nauką, nawet spaniem czy jedzeniem
 • brak możliwości skorzystania z komputera/zagrania powoduje rozdrażnienie, złe samopoczucie, agresję, chandrę, apatię, a nawet depresję
 • nadpobudliwość
 • zaburzenia lękowe
 • izolowanie się 
 • zaburzenia i zmiany nastroju (od euforii, przez poczucie winy do depresji)
 • problemy z zasypianiem i bezsenność
 • problemy z koncentracją 
 • zaniedbywanie obowiązków 
 • relacje wirtualne stają się ważniejsze od realnych
 • kiedy osoba nie przebywa przy komputerze/ konsoli, stale myśli o graniu i rzeczach, które będzie robić gdy usiądzie przed ekranem
 • wydawanie dużych kwot na nowe gry lub akcesoria
 • przekraczanie czasu wyznaczonego na korzystanie z komputera/ Internetu
 • próby kontroli i/lub ograniczenia czasu spędzanego przy komputerze
 • kłamstwa nt. czasu spędzonego przed komputerem/ w Internecie
 • angażowanie się przy użyciu komputera/Internetu w aktywności, których nie pochwaliłaby rodzina
 • potrzeba wydłużania czasu spędzanego przy komputerze, aby osiągnąć pożądany poziom satysfakcji
 • używanie komputera by uciec od uczuć
 • korzystanie mimo narastających problemów (somatycznych, psychologicznych, społecznych)

Jak reagować?

 • nazwij problem ? porozmawiaj z dzieckiem, powiedz, co Cię niepokoi
 • zdiagnozuj sytuacje, w których dziecko sięga po Internet/ komputer, poszukaj wspólnie z dzieckiem alternatyw (które w podobnym stopniu zaspokajają potrzeby)
 • ustal harmonogram dnia (wprowadź równowagę)
 • ustal z dzieckiem zasady i etapy ograniczenia korzystania z Internetu
 • nagradzaj sukcesy w ograniczaniu czasu spędzonego przed komputerem/ w Internecie
 • Odłącz komputer/ Internet kiedy korzystanie z niego zagraża zdrowiu/ życiu dziecka
 • wyjaśnij dziecku przyczyny ograniczenia/odłączenia możliwości korzystania z komputera/ Internetu (spraw, by czuło się bezpieczne)
 • Skontaktuj się z profesjonalistą (np. Helpline.org.pl 800 100 100)

Jak zapobiegać?

 • dawaj przykład
 • spędzaj czas z dzieckiem
 • pokaż dziecku różne możliwości spędzania wolnego czasu
 • rozmawiaj z dzieckiem o tym, w jaki sposób korzysta z komputera, do czego i ile czasu na to poświęca (monitorowanie ?) 
 • ustal reguły dotyczące korzystania z komputera / Internetu i egzekwuj je
 • nie zabraniaj dziecku korzystania z komputera / Internetu
 • nie traktuj możliwości korzystania z komputera/ Internetu jako karty przetargowej (w celu karania lub nagradzania) 
 • stosuj programy zabezpieczające dzieci przed niewłaściwymi dla nich treściami


Gdzie szukać pomocy?