Ważna informacja dla rodziców

 

dotyczy: rodziców uczniów otrzymujących stypendium szkolne lub zasiłek szkolny

Przy przedstawianiu dokumentów rozliczeniowych stypendium szkolne lub zasiłek, należy zwrócić szczególną uwagę, aby; faktura VAT lub rachunek wystawiony przez przedsiębiorcę, który nie jest podatnikiem podatku VAT, zawierał informację o zwolnieniu przedmiotowym z płacenia podatku VAT wraz ze wskazaniem podstawy prawnej tego zwolnienia.