Łódzkie promuje zdrowie psychiczne

Informujemy, iż na terenie województwa łódzkiego trwa realizacja warsztatów edukacyjnych w ramach zadania pn. „Łódzkie promuje zdrowie psychiczne” finansowanego z budżetu województwa łódzkiego. Celem zadania jest wzmacnianie zdrowia psychicznego mieszkańców regionu łódzkiego, stanowiąc tym samym realizację celu operacyjnego 3 Narodowego Programu Zdrowia pn.: „Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa”.

W Łodzi warsztaty dla dzieci w wieku 11-13 lat (rok urodzenia: 2006-2008) z terenu województwa łódzkiego są realizowane przez 3 podmioty:

-         Fundację Prospołeczną Poducha, ul. Szpitalna 9/11, Łódź, tel. 602 689 234, 691 063 879,

-         Centrum Medyczne PSYCHE,   ul. Żeromskiego 51 lokal 10, Łódź, tel. (42) 234 33 00; 501 210 088,

-         Allenort Kliniki Terapii Łódź, ul. Obywatelska 100, 94-104 Łódź, tel. (42) 233 49 94

Warsztaty są przeprowadzane z pięciu tematów:

  1. Emocje, myśli i zachowania.
  2. Relacje społeczne i komunikacja interpersonalna.
  3. Konflikty i sposoby ich rozwiązywania.
  4. Stres i radzenie sobie z jego negatywnymi skutkami.
  5. Wyznaczanie i osiąganie celów.

Zajęcia warsztatowe są niezależne od siebie - uczestnik może wziąć udział w jednym wybranym przez siebie warsztacie, bądź we wszystkich (pięciu).

            Aby zapisać dziecko na warsztaty wystarczy zadzwonić do wybranego Realizatora. Zadanie będzie realizowane do końca listopada 2019 roku lub do wyczerpania środków.

         Proszę o przekazanie rodzicom informacji o możliwości skorzystania z warsztatów oraz wywieszenie informacji na ten temat na tablicy ogłoszeń w szkole.

            Informacje na temat realizatorów zadania oraz sposobu zapisania się na warsztaty znajdują się w załączonym materiale i na stronie www.zdrowie.lodzkie.pl.