Pomnik Niepodległości

Pomnik Niepodległości

Nauczyciele zespołu przedmiotów ścisłych w ramach obchodów Roku dla Niepodległej przeprowadzili lekcje, na których uczniowie rozwiązując różne zadania, krzyżówki, zawierające treści z danego przedmiotu, zbierali słowa tworzące hasło: „Radośnie świętujmy okrągłą setną rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj po 123 latach zniewolenia przez zaborców Rosję, Prusy i Austrię”. Ponadto na technice uczniowie wytwarzali biało – czerwone cegiełki do budowy pomnika. Dzięki korelacji międzyprzedmiotowej i wspólnym działaniom uczniów i nauczycieli powstał Pomnik Niepodległości.

 

Galeria

Linki

 

 

 


 

Programy:
 Aby dowiedzieć się więcej należy kliknąć
na wybrane logo

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kronika filmowa