Zakres obowiązków Rzecznika

ZAKRES OBOWIĄZKÓW RZECZNIKA

  • znajomość aktów prawnych dotyczących społeczności uczniowskiej,
  • przyjmowanie skarg i wniosków uczniów na temat naruszeń ich praw
  • udzielanie pomocy osobom proszącym o interwencję w zakresie naruszania praw ucznia,
  • udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
  • wspomaganie działań uczniów podczas dochodzenia ich praw
  • wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego,
  • informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
  • kontrolowanie realizacji rozwiązania spraw spornych.