Już wiosna.....

Uczniowie, chcąc podkreślić wyjątkowość tej pory roku ubrali się na żółto,zielono,pomarańczowo.
Najbardziej kolorowo przywitała wiosnę klasa IVA, następnie klasa IVC oraz VIC. Ta konkurencja była kolejnym etapem do zdobycia zwycięstwa w konkursie „ Klasa na 6+”.