Apele porządkowe Małego Samorządu

We wrześniu odbyły się 2 apele porządkowe zorganizowane przez Mały Samorząd Uczniowski, którego opiekunkami w roku szkolnym 2018/ 2019 są pani Katarzyna Bańkowska oraz pani Urszula Brzezińska. Na apelu 13 września nastąpiło przedstawienie Samorządów każdego oddziału. Pani Dorota Nowak zapoznała uczniów z ich prawami i obowiązkami. Zostały uczniom także przypomniane obowiązujące na terenie szkoły regulaminy. 19 września odbył się krótki apel, podczas którego zaprezentowali się kandydaci na przewodniczącego szkoły. Po prezentacjach uczniowie udali się do swoich sal, aby oddać głosy na najlepszego kandydata.

{gallery cols=2 }artykuly/2019/20180924_su{/gallery}