Szczęśliwy numerek

Rodo

Wchodząc na naszą stronę akceptujesz politykę ochrony danych osobowych RODO czytaj więcej

 

Szczęśliwy numerek

1. ?Szczęśliwy numerek? to wylosowana cyfra, która odpowiada numerowi ucznia z dziennika.

2. ?Szczęśliwy numerek? jest losowany przez przewodniczącą szkoły lub jej zastępcę w obecności pracownika szkoły.

3. Losowanie odbywa się przed pierwszą lekcją od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem trzech tygodni przed klasyfikacją półroczną i roczną).

4. Wylosowany numerek umieszcza się na tablicy samorządu na parterze i II piętrze.

5. Uczeń, którego numer został wylosowany, zostaje zwolniony w danym dniu z pytania ustnego, nie ponosi konsekwencji wynikających z nieprzygotowania do lekcji, braku zadania domowego lub nieposiadania stroju na lekcję wychowania fizycznego.

6. Uczeń nie musi skorzystać z przywilejów ?Szczęśliwego numerka?.

7. Uczeń posiadający danego dnia ?Szczęśliwy numerek? ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji.

8. Jeżeli uczeń, pomimo wylosowania ?szczęśliwego numerka?, będzie chciał w danym dniu odpowiadać lub pisać kartkówkę ? może to zrobić.

9. ?Szczęśliwy numerek? nie zwalnia z kartkówek, sprawdzianów i prac klasowych.

10. W jednym tygodniu tylko raz może zostać wylosowany ten sam ?szczęśliwy numerek?.

11. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.

Linki

 

 

 


 

Programy:
 Aby dowiedzieć się więcej należy kliknąć
na wybrane logo

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kronika filmowa

Deklaracja dostępności

" Do końca roku 2020 strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych".