Aktualności SU

Rodo

Wchodząc na naszą stronę akceptujesz politykę ochrony danych osobowych RODO czytaj więcej

 

„Śnieżynki”

Zima za oknami – zima w S.P.3. za sprawą kolejnej konkurencji konkursu klasa na „6+”.

 

W dniu 16.01.2018 r. uczniowie mieli ubrać się na biało, aby przypominać „Śnieżynki”.

Najwięcej śnieżynek było w klasie IVa, wszyscy uczniowie mieli białe stroje.

II miejsce zajęła klasa VIb , III miejsce klasa IVc, IV miejsce klasa IVd.

{gallery cols=2 }artykuly/2018/20180123_snieg{/gallery}

Gratulujemy.

 

 

Poczta świąteczna

Samorząd Uczniowski składa najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2018.

Uczniowie naszej szkoły, za pośrednictwem poczty świątecznej, w ostatnim tygodniu przed świętami mieli także okazję złożyć najlepsze życzenia społeczności szkolnej.

19.12.2017r. pięknie ozdobione kartki zostały rozdane na godzinach wychowawczych, wprowadzając wszystkich w wyjątkowy i świąteczny nastrój.

 

{gallery cols=2 }artykuly/2018/20171221_ps{/gallery}

Inwazja pluszowych misiów w SP nr 3

Światowy Dzień Misia w SP 3 w Łodzi

W dniu 24 XI 2017 r. w naszej szkole pojawiło się mnóstwo miłych pluszowych zwierzątek. W dwóch klasach przypadł jeden miś na ucznia. Ta 100% ilość dała klasie IVa p. Idy Wójcik i klasie VIc p. Weroniki Wieczorek zwycięstwo.


Gratulujemy. 

 Światowy Dzień Misia w SP 3 w Łodzi

 Światowy Dzień Misia w SP 3 w Łodzi

 

Dzień Tolerancji 2017

Dzień TolerancjiDzień TolerancjiDzień Tolerancji

 W Dniu Tolerancji, 16 listopada, uczniowie naszej szkoły mogli zapoznać się z informacjami przybliżającymi temat tolerancji, które zostały umieszczone na drzwiach wejściowych do sal lekcyjnych.

 Z okazji Światowego Dnia Życzliwości (21 listopada) w holu głównym przygotowano gazetkę z informacjami dotyczącymi plebiscytu - najbardziej życzliwa uczennica i uczeń. Ponadto uczniowie mogli się zapoznać z przysłowiami, przypowieściami, złotymi myślami, cytatami mówiącymi o korzyściach płynących z uśmiechu i życzliwości.

Gazetka z informacjamiGazetka z informacjamiNajmilsi uczniowie

Szczęśliwy numerek

1. ?Szczęśliwy numerek? to wylosowana cyfra, która odpowiada numerowi ucznia z dziennika.

2. ?Szczęśliwy numerek? jest losowany przez przewodniczącą szkoły lub jej zastępcę w obecności pracownika szkoły.

3. Losowanie odbywa się przed pierwszą lekcją od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem trzech tygodni przed klasyfikacją półroczną i roczną).

4. Wylosowany numerek umieszcza się na tablicy samorządu na parterze i II piętrze.

5. Uczeń, którego numer został wylosowany, zostaje zwolniony w danym dniu z pytania ustnego, nie ponosi konsekwencji wynikających z nieprzygotowania do lekcji, braku zadania domowego lub nieposiadania stroju na lekcję wychowania fizycznego.

6. Uczeń nie musi skorzystać z przywilejów ?Szczęśliwego numerka?.

7. Uczeń posiadający danego dnia ?Szczęśliwy numerek? ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji.

8. Jeżeli uczeń, pomimo wylosowania ?szczęśliwego numerka?, będzie chciał w danym dniu odpowiadać lub pisać kartkówkę ? może to zrobić.

9. ?Szczęśliwy numerek? nie zwalnia z kartkówek, sprawdzianów i prac klasowych.

10. W jednym tygodniu tylko raz może zostać wylosowany ten sam ?szczęśliwy numerek?.

11. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.

Linki

 

 

 


 

Programy:
 Aby dowiedzieć się więcej należy kliknąć
na wybrane logo

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kronika filmowa

Deklaracja dostępności

" Do końca roku 2020 strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych".