Konkurs plastycznych „Zakładka do książki”

Na przełomie lutego/ marca został ogłoszony konkurs plastyczny dla klas I-III "Zakładka do książki". Chętni artyści przynieśli swoje piękne prace, które zostały wywieszone na wystawie. Wkrótce zostaną wybrani laureaci,
a wyniki zostaną ogłoszone podczas najbliższego apelu porządkowego.