Zapisy do świetlicy 2018/2019

Szanowni Państwo!

Zapisy do świetlicy w roku szkolnym 2018/2019 odbywać się będą

od dnia 3 września 2018 r.

Prosimy o wcześniejsze wydrukowanie ze strony internetowej szkoły i wypełnienie poniższych dokumentów

1.    „Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy”

2.    „Upoważnienie do odbierania dziecka ze świetlicy”

3.    „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze świetlicy” (załącznik nr 1)

Prosimy o zwrócenie uwagi, iż osoby pełnoletnie, które Państwo upoważnią do odbierania swojego dziecka ze świetlicy muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez złożenie podpisu na „Zgodzie…”.

W przypadku, kiedy osobą upoważnioną do odbioru jest niepełnoletnie rodzeństwo - „Zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze świetlicy” – podpisują rodzice.