Książeczka

Książeczka

Chętni uczniowie klas IV-VIII pracujący dla Szkolnego Koła Wolontariatu lub Samorządu Uczniowskiego otrzymają od opiekunów specjalną książeczkę. Będą w niej zapisywane wszystkie działania uczniów na rzecz środowiska szkolnego oraz wolontariatu. Zgromadzone zapisy w książeczce pokażą aktywność ucznia, która będzie brana pod uwagę przy wystawianiu oceny zachowania.

Zachęcamy wszystkich uczniów do podejmowania różnorodnych działań.Śmiech

Galeria

Linki

 

 

 


 

Programy:
 Aby dowiedzieć się więcej należy kliknąć
na wybrane logo

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kronika filmowa