Książeczka

Chętni uczniowie klas IV-VIII pracujący dla Szkolnego Koła Wolontariatu lub Samorządu Uczniowskiego otrzymają od opiekunów specjalną książeczkę. Będą w niej zapisywane wszystkie działania uczniów na rzecz środowiska szkolnego oraz wolontariatu. Zgromadzone zapisy w książeczce pokażą aktywność ucznia, która będzie brana pod uwagę przy wystawianiu oceny zachowania.

Zachęcamy wszystkich uczniów do podejmowania różnorodnych działań.Śmiech