Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Zapraszamy uczniów klas IV - VIII do pracy w Szkolnym Kole Wolontriatu !!! 

Nasze motto :

,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 

lecz przez to, czym dzieli się z innymi. "