Podsumowanie Akcji Szkolnego Koła Wolontariatu

Z funduszy uzyskanych przez Szkolne Koło Wolontariatu  zakupiliśmy i przekazaliśmy w darze dla Domu Małego Dziecka  w Łodzi na ul. Drużynowej 3/5, artykuły kosmetyczne, piśmiennicze oraz kocyki i ręczniki.