Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu

 

na rok szkolny 2019/2020

 

Miesiąc

Działania

wrzesień

 •   promocja idei wolontariatu (apel samorządu uczniowskiego, godziny z wychowawcą, zebrania z rodzicami)
 • wybór przedstawiciela każdej klasy (IV-VIII) do Szkolnego Koła Wolontariatu,
 • spotkanie organizacyjne - poznanie członków SKW, zapoznanie z głównymi ideami     pracy w nowym roku szkolnym, przedstawienie pomysłów opiekunów koła oraz inicjatyw uczniowskich,
 •   spotkanie w celu zatwierdzenia planu pracy oraz wyłonienia Prezydium SKW.

październik

 • konkurs na LOGO Szkolnego Koła Wolontariatu,
 • zorganizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom słabszym w nauce oraz potrzebującym większej integracji w środowisku szkolnym (nowi uczniowie, uczniowie z trudnościami adaptacyjnymi),
 • 25.10.2019r. -  DZIEŃ USTAWY o OCHRONIE ZWIERZĄT przygotowanie informacji na stronę internetową szkoły,
 • akcja „Wolontariusz niesie pomocną dłoń”- pomoc wolontariacka na terenie szkoły (świetlica, biblioteka),
 • popołudniowe spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu - podsumowanie dotychczasowych działań, przypomnienie działań na kolejny miesiąc, zgłaszanie nowych inicjatyw, ewaluacja planu pracy.

listopad

 • Akcja „Kiermasz ciast’’ – pomoc osobie, instytucji, organizacji potrzebującej wsparcia zgodnie z aktualnymi potrzebami.
 • „Zakręcona akcja”- zbieramy nakrętki na cele charytatywne
 • rozpoczęcie akcji: „MARZYCIELSKA POCZTA”
 • szkolni wolontariusze czytają maluchom z pobliskich przedszkoli w ramach akcji  CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
 • popołudniowe spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu - podsumowanie dotychczasowych działań, przypomnienie działań na kolejny miesiąc, zgłaszanie nowych inicjatyw, ewaluacja planu pracy.

grudzień

 • kiermasz charytatywny na rzecz osoby, instytucji, organizacji potrzebującej wsparcia zgodnie z aktualnymi potrzebami,
 • 5.12.2019r. - apel z okazji Dnia Wolontariusza - przygotowanie ulotek informacyjnych dla klas,
 • popołudniowe spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu - podsumowanie dotychczasowych działań, przypomnienie działań na kolejny miesiąc, zgłaszanie nowych inicjatyw, ewaluacja planu pracy.

 

styczeń

 •   udział w WOŚP,
  • pomoc koleżeńska,
  • „ZAKRĘCONA AKCJA”- zbieramy nakrętki na cele charytatywne,
  • popołudniowe spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu - podsumowanie dotychczasowych działań, przypomnienie działań na kolejny miesiąc, zgłaszanie nowych inicjatyw, ewaluacja planu pracy.

luty

 • akcja WOLONTARIUSZ NIESIE POMOCNĄ DŁOŃ - pomoc wolontariacka  na terenie szkoły (świetlica, biblioteka),
 • DZIECI DZIECIOM - zbiórka darów i funduszy na rzecz PCK,,
 • 13.02.2020 r. -  Dzień Dobrego Słowa - informacje, apel, informacja na stronę internetową szkoły, działania w klasach (konkurs szkolny dla klas na najciekawszą promocję  Dnia Dobrego Słowa -  szerzenie pozytywnych postaw i relacji),
 • popołudniowe spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu - podsumowanie dotychczasowych działań, przypomnienie działań na kolejny miesiąc, zgłaszanie nowych inicjatyw, ewaluacja planu pracy.

marzec

 • WIELKANOCNY KIERMASZ ŚWIĄTECZNY oraz WIELKANOCNA AKCJA przygotowanie kartek lub koszyczków wielkanocnych dla Seniorów,
  • KLIKAMY NA PAJACYKA  (PAH)  na lekcjach informatyki,
  • popołudniowe spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu - podsumowanie dotychczasowych działań, przypomnienie działań na kolejny miesiąc, zgłaszanie nowych inicjatyw, ewaluacja planu pracy.

kwiecień

 • kontynuacja akcji: „MARZYCIELSKA POCZTA”,
 • pomoc koleżeńska,
 • 24.04.2020 r. Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży (piątek) - (żółte balony),
 • popołudniowe spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu - podsumowanie dotychczasowych działań, przypomnienie działań na kolejny miesiąc, zgłaszanie nowych inicjatyw, ewaluacja planu pracy.

maj

 • 19.05.2020 r.  Dzień Dobrych Uczynków – konkurs na plakat  dla klas – NASZE DOBRE UCZYNKI,
 • „ZAKRĘCONA AKCJA”- zbieramy zakrętki na cele charytatywne
 • popołudniowe spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu - podsumowanie dotychczasowych działań, przypomnienie działań na kolejny miesiąc, zgłaszanie nowych inicjatyw, ewaluacja planu pracy.

Czerwiec

 

 

 

 • podsumowanie pracy SKW- spotkanie z wolontariuszami
 • przyznanie wyróżnień dla aktywnych członków SKW
 • zgłoszenie inicjatyw do pracy na kolejny rok szkolny
 • 5. 06. 2020 r. – SZKOLNY PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA - aktywny udział      w pikniku, LOTERIA FANTOWA WOLONTARIATU  na wakacyjne potrzeby potrzebujących z fundacji, instytucji, organizacji, z którymi podjęliśmy współpracę (według potrzeb).