Zbiórka charytatywna „Podziel się wigilią”

Szkolne Koło Wolontariatu wyszło z inicjatywą przeprowadzenia na terenie SP3 akcji "Podziel się wigilią". W akcję tę zostali włączeni uczniowie klas1-7 oraz ich rodzice. Aby bardziej zachęcić uczniów do przynoszenia darów ogłoszony został konkurs na klasy, które zbiorą ich najwięcej.

Akcja "Podziel się wigilią" skierowana była do ośrodków i szkół specjalnych opiekującym się dziećmi. Z listy potrzebnych rzeczy wolontariusze wybrali kilka produktów, które zostały gromadzone w salach lekcyjnych. Zbiórka miała miejsce w listopadzie i grudniu.

A oto jak przedstawiają się jej efekty:

L.p.

klasa

dżemy

czekolady

żelki

mydło

żele/szampony

inne

razem

1.

1a

20

23

13

17

11

6

87

2.

1b

-------

---------

-----

-------

-----------

-----

------

3.

2a

-------

4

-------

20

2

-------

26

4.

2b

3

12

10

3

2

---

30

5.

3a

8

4

6

-------

20

10

48

6.

3b

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

7.

3c

-------

-------

-------

-------

-------

-------

9

8.

3d

2

3

-------

5

2

-------

12

9.

3e

-------

9

-------

-------

-------

-------

9

10.

4a

2

25

2

41

3

2

75

11.

4b

-------

45

-------

18

16

10

89

12.

4c

4

10

3

8

2

2

29

13.

4d

4

13

7

12

2

-------

38

14.

4e

-------

9

10

-------

-------

-------

19

15.

5a

-------

-------

4

-------

-------

-------

4

16.

5b

4

19

-------

3

5

-------

31

17.

6a

1

18

-------

15

6

2

42

18.

6b

8

25

20

44

6

-------

103

19.

6c

3

2

10

13

-------

5

33

20.

7a

3

13

8

5

2

-------

31

21.

7b

-------

---------

-----

-------

------------

-----

-------

razem

 

62

234

93

204

79

37

715

 Zbiórka  charytatywna  „Podziel się wigilią”
Organizator : Koło Wolontariatu przy SP nr 3 w Łodzi